Här börjar och avslutas ditt projekt.

Letar du efter hållbara lösningar inom VVS? Behöver du en erfaren konsult som kan ta ett övergripande ansvar vid nybyggnation eller ombyggnation? Vi erbjuder konsultlösningar inom VVS-projektering, projektledning och installationssamordning. Det betyder att vi kan vara med i början av ditt byggprojekt tills dess att det avslutas. Oavsett om det gäller större eller mindre fastigheter har vi kompetensen som tar ditt projekt vidare.

VVS-projektering, utredning, VVS-kalkyler och alla typer av VVS-lösningar. Vi hjälper dig att uppfylla bransch- och myndighetskrav. Detta gör vi med korrekta och kreativa lösningar som baserar sig på gedigen kompetens och lång erfarenhet.

Tycker du om problemlösning lika mycket som vi gör? Vi söker hela tiden efter nya VVS-konsulter, handläggare, VVS-konstruktörer och projektledare. Är du den vi söker? Läs mer här under rekrytering.

Hur ska ditt projekt hålla tidsplan och budget? Vilka åtgärder bör tas efter revision av befintliga system? Vi tror att tydliga resultat kommer från tydlig ledning. Läs mer om hur vår projektledning och installationssamordning passar just dina behov.

Viktiga investeringar kräver vattentät planering

Viktiga investeringar kräver vattentät planering

Ett nytt VVS-system är en stor investering för din fastighet. Men vilka är dina egentliga behov? Och hur kommer man fram till om investeringen är försvarbar? Vi hjälper dig med utredning där vi utförligt kartlägger fastighetens behov. Här ser vi över potentiella lösningar för befintligt system eller om ett nytt system behövs för din fastighet. Givetvis utreder vi vilken potential som finns för energibesparing och energieffektivisering. Du får allt, svart på vitt, med tydliga rapporter.

God planering och en tydlig utredning är den bästa grunden för ditt projekt. För att sedan ta det vidare ser vi till att du har en och samma kontaktperson under hela processen. Vid projektledning och installationssamordning tar vi ett omfattande ansvar för hela byggnationen. Med oss är du i trygga händer.