Vi är företagets problemlösare tillsammans.

Vill du jobba med oss?

Ledningsgruppen

Magnus Andersson

Magnus Andersson

Grundare, VD

Kåre Norman

Kåre Norman

Grundare, Vice VD

Jeanette Isacsson

Jeanette Isacsson

Ekonomichef,
Administrativ chef

Projektledningsgruppen

Kristian Österman

Kristian Österman

Uppdragsansvarig, Projektledare, Installationssamordnare

Ulf Norman

Ulf Norman

Projektledare, Installationssamordnare

Stefan Teinert

Stefan Teinert

Projektledare, Installationssamordnare

Maria Barrsäter

Maria Barrsäter

Projektledare, Installationssamordnare

Janne Edenfäll

Janne Edenfäll

Projektledare, installationssamordnare

Ida Höstman

Ida Höstman

Biträdande Projektledare

VVS-Projekteringsgruppen

Johan Sandberg

Johan Sandberg

Konstruktionschef, Handläggare VVS, Kundansvarig

Robert Frisk

Robert Frisk

System- och teknikansvarig, Handläggare VVS

Kristoffer Wemgård

Kristoffer Wemgård

Teknik- och utvecklingsansvarig,
VVS-Konstruktör

Aram Jawhr

Aram Jawhr

VVS-Konstruktör

Kent Johansson Svahn

Kent Johansson Svahn

tf Konstruktionschef, Handläggare VVS, Kundansvarig

Inger Smith

Inger Smith

VVS-Konstruktör