Anlita oss för effektiv projektledning och installationssamordning

Tydliga resultat kommer från tydlig ledning. Oavsett om det gäller nybyggnation eller ombyggnation behöver ditt projekt ett övergripande ansvar under hela byggtiden. Vem sköter upphandlingar? Driver byggprocessen framåt? Ser till att budget hålls?

Vi är experter på projektledning och installationssamordning. Det har så klart med vår breda kompetens att göra, men också vår arbetsmetod. Genom den kan vi erbjuda kreativa lösningar som ser till att vi uppfyller dina specifika behov. Av den anledningen kan vi finnas med som samarbetspartner i många olika projekttyper.

Vi hjälper både dig som har ett större eller mindre projekt att:

  • Säkerställa att fastigheten tekniskt uppfyller både bransch- och myndighetskrav

  • Hålla fastställda tidsplaner och kvalitetssystem

  • Driva projekt framåt genom att fastställa budgetar enligt riktlinjer
    Följa upp åtgärder efter revision av befintliga system

  • Följa upp åtgärder efter revision av befintliga system

Kungliga posten

Projektledning och installationssamordning med tydliga svar

Från idé till färdig fastighet är en resa. Vid nybyggnation kan vi finnas med under hela resans gång, även när andra aktörer byts ut. Det gör att ditt projekt alltid är i trygga händer, inte bara under själva byggnationen men också en långt tid efter. Så när frågor dyker upp som: Hur gör vi här? Eller hur påverkar detta VVS-konstruktionen? Så har vi svaren.

Vi vill alltid utnyttja bredden av vår kunskap till max. Därför arbetar alla våra medarbetare, från projektledare till VVS-konstruktörer, i ett nära samarbete med samtliga aktörer oavsett projektets storlek. Dessutom presenterar vi alltid förslag och lösningar för dig genom en och samma kontaktperson. Det är så man skapar de bästa förutsättningarna – det är vi övertygade om.

Kontakta oss – så berättar vi mer om vår projektledning och installationssamordning.

Kungliga posten