Vi är Kamako.
Vi är din VVS-konsult och mycket mer.

Vi är ett privat konsultföretag som står med ena benet i VVS-projektering och det andra i projektledning och installationssamordning. Det innebär att vi har all kompetens som behövs, både horisontellt och vågrätt, inom hela VVS-området. Därför kan vi finnas med under hela byggprocessen – från idéstadiet tills det att man lämnar nyckeln till hyresgästen.

Kamako Konsult AB bildades 2008 i Vaxholm. Under våren 2009 flyttade vi kontoret till nuvarande läge i Sollentuna. Idag är vi 15 heltidsanställda som alla har samma driv: Att bidra till att integrera VVS-installationer i fastigheter i ett gott samarbete med andra aktörer. Projekteringsarbeten utförs i digital 3D-miljö.

Projekt Värtahamnen
ett attraktivt företag

Vår vision, vårt engagemang, din trygghet

Vi vill ständigt bli bättre. Det framkommer inte minst i vår vision:
Kamako ska vara ett attraktivt företag med tillräckligt antal anställda för att kunna åta sig samtliga beställningar vi önskar. Kamako skall också ha ett gott rykte för sitt engagemang och kvalitetsarbete. Omdömet skall vara detsamma oavsett om det gäller projektering eller projektledning med installationssamordning.

Vårt mål är att kunna utföra de tjänster som beställaren önskar med inriktning på vårt verksamhetsområde. Det är alltid vår ambition att utföra detta arbete i nära relation med kunden för att kunna förverkliga såväl krav som önskemål. Vi vill kreativt bidra till att integrera VVS-installationer i fastigheter i gott samarbete med andra aktörer. Med vår kompetens och engagemang vill vi skapa mervärden och långsiktiga relationer.

Vill du lära känna oss ännu bättre? Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi arbetar.

Projekt Värtahamnen