Välj hållbar VVS-projektering som gör din investering vattentät.

Alla byggprojekt har specifika krav och riktlinjer för VVS. Din VVS-konstruktion bör leva upp till dessa, oavsett om det gäller ny- eller ombyggnation. Men hur vet man om investeringen är försvarbar och vilka behov fastigheten har? Och hur energieffektiviserar man befintliga system på bästa sätt? Det är här vi kommer in i bilden.

Vi är VVS-konsulter som besitter all kompetens för att ta ditt projekt framåt. Hos oss finns erfarna ingenjörer och projektsamordnare som hjälpt företag och organisationer i alla storlekar med smarta VVS-konstruktioner.

Med oss får du unika lösningar inom:

  • Utredningar med kalkyler för samtliga typer av VVS-lösningar

  • Förstudier med upprättade systemhandlingar

  • VVS-projektering med CAD-ritningar i MagiCAD

Utredning - en god grund för din VVS-projektering

Utredning – en god grund för din VVS-projektering

Behöver du en utredning för ett investeringsbeslut? Eller vill du se vilken potential som finns för energibesparing och energieffektivisering? Viktiga investeringar kräver vattentät planering.
Genom att göra en noggrann utredning kan du kartlägga fastighetens egentliga behov. Här presenterar vi korrekta lösningar för både befintliga, men också nya system, som passar dina fastigheter. Du får alltid underlag i form av tydliga rapporter.

Vårt helhetsperspektiv, vår filosofi

När vi hjälper dig med VVS-konstruktion har du alltid en och samma kontaktperson under hela processen. Det betyder att vi när som helst under projektets gång finns tillgängliga, lyhörda och redo med en lösning för det behov som uppstår.

Det vi anser oss vara bra på, det är där vi vill vara med och agera – det är vår filosofi. Därför finns vi med som samarbetspartner i många olika i projekttyper. Och med vår breda kompetens inom projektledning och installationssamordning är vi ofta en partner som är både först in och sist ut i ett byggprojekt.

Kamako projekt Danderyds Sjukhus